Projecten / Voedsel rond de Stelling

Voedsel rond de Stelling

Stad en platteland verbinden met lokaal voedsel via de Stelling van Amsterdam
Met het project Voedsel rond de Stelling willen wij samen met de fortondernemers binnen de Stelling van Amsterdam een brug slaan tussen de stad en het platteland. De Metropoolregio Amsterdam is hier bij uitstek geschikt voor, door de relatief hoge intensiteit van de teelt en vervaardiging van lokale voedselproducten. Amsterdam kan zich spreekwoordelijk strijdbaar opstellen vóór en mét haar burgers en de schouders zetten onder een toekomst waarin de lokale voorziening van eten en drinken een substantieel fundament wordt van de lokale economie en maatschappij.

Headerfoto 'Fort Bezuiden Spaarndam': fotograaf Martin van Lokven, via Stichting Liniebreed Ondernemen.
Overige foto's: Marc van Woudenberg, Amped.

Het plan

Het plan is om met de deelnemende forten de brug te slaan en gezamenlijk te komen tot een meerjarenplan en -programma. Met de start van het programma Voedsel rond de Stelling zet de MRA een grote stap naar die nieuwe toekomst. Voedsel rond de Stelling wil als kwartiermaker een ‘community of purpose’ ontwikkelen, een manifest opstellen, proef- en pilotprojecten helpen aanjagen, programmeren en communiceren o.a. via een participatieplatform, om partijen te verbinden met het verhaal van het landschap en de Stelling van Amsterdam. Kortom, placemaking voor de regio om de voedseltransitie te kunnen versnellen en partijen te verbinden met dit historische én actuele verhaal.

Regionaal voedselsysteem en de Stelling van Amsterdam

De forten fungeren in deze context als veilige havens voor lokale ondernemers en producenten. De forten hebben ook altijd in dienst van de burgers gestaan en daarom openen ze graag hun poorten om lokale producenten en burgers weer dichter bij elkaar te brengen. Het vertrouwde lokale gevoel van de Stelling-forten verbindt hen. Dit kan onder andere worden bereikt met recreatieve en educatieve activiteiten die boer en burger bij elkaar brengen via de Stelling van Amsterdam. Een interessant, aantrekkelijk en informatief aanbod voor toeristen, burgers en boeren. Hiervoor is in opdracht van de gemeente Amsterdam het project Voedsel rond de Stelling gelanceerd. Concreet betekent dit het volgende voor de eerste fase van dit project:

  1. Samen voedselactiviteiten opzetten: denk aan festivals, proeverijen, concerten, markten, wandel-, fiets- en bootroutes;

  2. Aanhaken van boeren en producenten rondom de Stelling en de Metropoolregio Amsterdam; 

  3. Opstellen van een lokaal Stelling-assortiment, makkelijk bestelbaar voor fortondernemers en de stad! 

Ook enthousiast?

Wij zijn geïnteresseerd in wat u zou willen en kunnen bijdragen aan Voedsel rond de Stelling! Vul onze questionnaire in voor een eerste inventarisatie van wat er al bij u speelt op het gebied van voedsel en duurzaamheid op uw fort, boerderij of bedrijf. U kunt ook vrijblijvend contact met ons opnemen voor opvolgende vragen en informatie.

SUPPORTED BY