Projecten / Robuuste uitrolstrategie regeneratief, regionaal voedselsysteem in de MRA

Update 3 okt 2022

Update: robuuste uitrolstrategie voor een regeneratief, regionaal voedselsysteem in de MRA

Er is enorm veel gebeurd de afgelopen zomer, er komt veel aan en de structuur voor de versnelling wordt steeds duidelijker. Het is tijd voor een belangrijke update!

Op 8 juni 2022 sloten wij de activatiefase van het robuuste uitrolplan in de MRA formeel af in The Natural Pavilion op de Floriade. Tijdens deze bijeenkomst gaven wij inzicht in de oogst van activiteiten en de organisaties die zich hebben gecommitteerd aan het uitrolplan. Lees hier het complete verslag van deze bijzondere dag.

De afgelopen 4 maanden hebben wij ons gericht op de samenwerking voor de lange termijn, die zich gefaseerd, vanuit een optelsom van losse projecten, als een zwerm organiseert.

Van de 80 deelnemende organisaties zijn 24 partijen naar voren gestapt om een regierol te pakken in dit proces naar gebiedsgerichte samenwerking. Daar zijn we enorm blij mee en trots op!

Dennis Kerkhoven (Yes and More), Dirk van der Beek (Labora Returns), André Knol (Innomics), Jeffrey Spangenberg (Food Council MRA) en Mark Frederiks (Amped / Local2Local) (v.l.n.r.) nemen het voortouw namens de groep om de samenwerking verder te ontwikkelen. 

Lees verder op onze blog of op LinkedIn. Wil je aanhaken bij ons ecosysteem? Meld je dan hier aan, dan nemen wij z.s.m. contact me je op.

 

Kick-off event 'Activatie robuuste korte keten in de MRA'

Op vrijdag 3 dec 2021 was het zover: Amped/Local2Local organiseerde het kick-off event ‘Activatie van de robuuste korte keten in de Metropoolregio Amsterdam’ in het Food Forum van de Floriade Expo. Hier presenteerden wij wat er allemaal al gerealiseerd is t.b.v. een gezond en duurzaam regionaal voedselsysteem, in samenwerking met tientallen partijen, en wat ons nog te doen staat.

Het uitrolplan is voor geïnteresseerden beschikbaar via www.local2local.nl/mra.

Deze bijzondere bijeenkomst vond deels fysiek en deels via een live stream plaats. Bekijk de integrale videoregistratie van de gehele bijeenkomst, ga in de speelbalk naar de specifieke programmaonderdelen.

Lees en kijk verder op Local2Local.

Met dank aan: Provincie Flevoland Floriade Expo 2022 City of Amsterdam Provincie Noord-Holland Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute)Amsterdam University of Applied Sciences Utrecht University Utrecht School of the Arts Impact Hub Amsterdam Hello Zuidas Compass Group Gorillas Vereniging FlevoFood Groene Hart Streekproducten Boeren van Amstel ProeVkantoor Dapper. Texel.

Uitrol van regeneratief, regionaal voedselsysteem

De korte voedselketen is een serieus ontwikkelingsperspectief voor boeren en producenten en een manier om als inwoners van de Metropoolregio Amsterdam te krijgen op hun leefomgeving. Naast het verkorten van de keten is het ook een manier om samen te werken aan duurzame economische, ecologische en sociale doelen. De komende jaren gaan we gezamenlijk een robuust regionaal voedselsysteem uitrollen die uniek is binnen Europa.

Het belangrijkste kenmerk van het huidige voedselsysteem is dat er geen directe relatie meer is tussen de consument en de producent. Het grote aantal schakels en de grote geografische afstanden in de geconsolideerde keten hebben een negatieve impact op onze voedselcultuur en ze beperken producenten in hun economische kansen. 

Onze doelstellingen:

  • Over 5 jaar zal de consumptie van lokaal ingekocht voedsel in de AMA een marktaandeel van 25% hebben
  • Een aanzienlijke bijdrage leveren aan de CO2-neutrale doelstellingen in de AMA
  • Betaalbaar en goed voedsel voor iedereen, gebaseerd op lokale aanvoerlijnen
  • Een lerend innovatienetwerk voor regionale transformatiedoeleinden 

Amped ontwikkelde het GAIN Transitiemodel om de korte voedselketenbeweging te ondersteunen en stakeholders op één lijn te brengen richting een smart city-benadering. 

  • Wij bouwen gevalideerde ketens van vertrouwen door het faciliteren van samenwerking en waardecreatie tussen stakeholders op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, gericht op ecologische, sociale en economische impact. 
  • Lokaal: we faciliteren individuele boeren en ondernemerschap met een praktische korte voedselvoorzieningsketen aanpak. Bieden eenvoudige toegang tot netwerken, kennis en tools; 
  • Regionaal: we creëren regionale allianties tussen boeren en consumenten, bouwen een vertrouwensketen op rond een regionaal voedselsysteem met een smart city-strategiebenadering, gebaseerd op transparantie en culturele waarden. We bieden gedeelde diensten voor samenwerking en cross-sectorale waardecreatie afgestemd op de Sustainable Development Goals;
  • Nationaal: we creëren een innovatie-ecosysteem van Smart Cities. Wij faciliteren co-creatie tussen regionale allianties die geconfronteerd worden met overkoepelende uitdagingen voor de transitie van het voedselsysteem. We gebruiken data en vertrouwensketens om oplossingen te creëren, kennis te bevorderen en ook op internationaal niveau afstemming te bereiken; 
  • Internationaal: wij democratiseren de voedseltransitie door interregionale samenwerking te versterken en afstemming tussen alle niveaus te creëren, dit alles in overeenstemming met de Sustainable Development Goals. 

Kunnen wij jou helpen met de realisatie van jouw project?

Stuur Jan-Eric Kwak een e-mail of bel 06-42481424 voor meer informatie.

SUPPORTED BY