Projecten / NIEUW: Dapper. Samen investeren in Texel!

Local2Local introduceert Dapper.

Dapper. is een initiatief van Jan-Willem Bakker, Arjen Boerhorst en Texelaar Dirk van der Beek. Zij staken de dappere koppen bij elkaar en zochten contact met Amped & Local2Local. Gezamenlijk hebben we Dapper. ontwikkeld.

Een belangrijke reden waarom we zo van Texel houden is haar bijzondere landschap. De duinen, de Slufter, het wad. De tuunwallen, de schapenboeten, de kolken met hun bijzondere vegetatie. We steunen de dappere boeren die durven kiezen voor een koers waarbij ze niet alleen investeren in hun eigen bedrijf maar ook in de toekomst van Texel. Die niet kiezen voor schaalvergroting maar kiezen voor een natuurinclusief bedrijfsmodel en de ambitie om kringlopen te sluiten.

Dapper.-boeren

  • zijn transparant in hun bedrijfsvoering en prijstelling en werken samen aan de verkorting van de keten en het herstel van de verbinding tussen burger en boer; 
  • houden zich bezig met landschapsbescherming, zoals het onderhoud van tuinwallen, kolken en schapenboeten en het plaatsen van houten damhekken;
  • doen aan landschaps- en vogelbeheer via de agrarische natuurvereniging De Lieuw;
  • doen mee aan de jaarlijkse monitoring van de botanische samenstelling van enkele van hun percelen;
  • gaan samen op zoek naar manieren om meer natuurinclusief en circulair te werken;
  • streven naar diervoeder dat afkomstig is van het eigen bedrijf of uit de regio;
  • gaan de samenwerking aan met bedrijven uit andere sectoren met als doel de kringlopen sluitend te maken;
  • streven naar een vermindering van gangbaar middelengebruik door inzet van natuurlijke preventie- en geneesmiddelen;
  • laten zich minimaal tweemaal per jaar begeleiden door een deskundige;
  • investeren en werken mee in het aantrekken en ontwikkelen van jonge talentvolle mensen voor duurzaamheidsvraagstukken.

Nieuw perspectief

Dapper. biedt boeren op Texel een nieuw perspectief. Local2Local steunt de dappere boeren van Texel die durven investeren in de toekomst van Texel, in natuur-inclusieve, regeneratieve landbouw.

 

Kunnen wij jou helpen met de realisatie van jouw project?

Stuur Jan-Eric Kwak een e-mail of bel 06-42481424 voor meer informatie.

SUPPORTED BY