Projecten / Herenboeren

Why

Een Herenboerderij is een gemengd, kleinschalig agrarisch bedrijf, deels in eigendom van een coöperatie die bestaat uit deelnemende burgers (huishoudens). Gezamenlijk wordt bepaald welke producten worden geproduceerd en/of geteeld. De boer, die in dienst is van de coöperatie, zal als vakman de dieren verzorgen en de producten telen. De boerderij wordt gerund voor rekening en risico van het lokale Herenboeren initiatief.

How

Herenboeren voorziet in de behoefte uit de maatschappij om te komen tot een duurzamere voedselproductie, voedselveiligheid en voedselzekerheid. Hierbij wordt onnodige tussen- handel vermeden, weet de burger waar zijn eten vandaan komt en wordt met respect omgegaan met de natuur en bodem. Het is het doel van Herenboeren Nederland om het concept binnen vijf jaar op meerdere plaatsen te gaan realiseren. 

What

Wij hebben Herenboeren jarenlang onderteund met maatwerk webapplicaties, websites, business development, finance consulting, sales, communicatie & marketing en bedachten de Herenboeren brand.

Kunnen wij jou helpen met de realisatie van jouw project?

Stuur Jan-Eric Kwak een e-mail of bel 06-42481424 voor meer informatie.