Projecten / GAIN transitiemodel

Problemen & oplossingen

Problemen
Dit systeem is zichzelf echter voorbijgeschoten en heeft ons gegijzeld. Ecologisch, economisch, sociaal en cultureel. Het belangrijkste probleem is dat er geen directe relatie meer is tussen burgers en boeren. Het grote aantal schakels in de geconsolideerde keten en de grote geografische afstanden hebben een negatieve invloed op onze voedselcultuur en beperken producenten in hun economische kansen.

 • Stijgende voedselkosten;
 • Gebrek aan vertrouwen in kwaliteits- en keurmerken;
 • Geen toekomstperspectief voor boeren: binnen 10 jaar halveert het aantal boeren van 50.000 naar 25.000 (1960: 310.000);
 • Instortend ecosysteem, onhoudbaar voedselsysteem;
 • 80% verlies aan voedingswaarden sinds 1950;
 • 30-40% voedselafval.

Oplossingen
Als tegenbeweging zijn er steeds meer initiatieven die de rol van duurzame voedselvoorziening benadrukken en willen vergroten: lokaal, biologisch en een eerlijke prijs.

Echter, deze initiatieven kunnen de noodzakelijke verandering niet alleen aan, dit kan alleen worden bereikt en behouden door intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden, op basis van een diepe en gedeelde overtuiging van hun noodzaak en ieders persoonlijke betrokkenheid.

 • Lokaal voedsel, verbonden en met een verhaal;
 • Cross-sectorale functies: zorg, onderwijs
 • Startpunt van een regeneratief voedselsysteem;
 • Betaalbaar voedsel en voedselzekerheid op lange termijn;
 • Een toekomstperspectief voor boeren.

Visie

Schud de hand die je voedt
De huidige dominante voedselketenstrategie van grote volumes tegen de laagst mogelijke kosten is niet langer houdbaar. Een haalbare oplossing is de organisatie van korte voedselketens, waarbij een directe verbinding wordt gemaakt tussen burgers en boeren. Amped is overtuigd dat met een paradigmaverschuiving in de verwaarding van voedsel, nieuwe IT-technologie, gemeenschapsvorming, sociaal ondernemerschap en burgerparticipatie dat een duurzame voedseltransitie mogelijk is.

De korte voedselketen van dochteronderneming Local2Local speelt een rol bij het vergroten van de betrokkenheid van burgers en klanten bij de uitdagingen in het voedselsysteem. Local2Local’s ultieme instrument is een 100% transparante en vraaggestuurde voedselketen die meer kansen creëert voor natuur-inclusieve landbouw, sluitingscycli en concurrentiekracht.

Dit scenario houdt een grote verandering in in de kwalitatieve en economische waardering van voedsel(productie) en de relatie ervan met de leefomgeving, gezondheid (zorg), de markt en onderwijs. Dit vereist sociale innovatie waarbij de topsectoren, sociale partners, kennis- en financiële instellingen, ketens en overheden zich op een nieuwe manier tot elkaar verhouden.

Systemische impact: GAIN

In 2014 startte Amped het korte ketenbedrijf Local2Local in de regio Utrecht, en vond daarvoor structurele samenwerking met een twintigtal boeren uit de Krommerijnstreek. In 2017 ontwikkelden wij een eigen transitiemodel (geïnspireerd door het markttransformatie-model van Lucas Simons) om te werken aan structurele impact in de voedselketen: GAIN.

Het GAIN-transitiemodel heeft 4 niveau’s van betrokkenheid en samenwerking voor de deelnemende partijen. Bekijk de video waarin GAIN wordt uitgelegd.

Op dit moment is Local2Local het toonaangevende korte ketenbedrijf in de provincie Utrecht (GAIN – Level I), wij hebben partijen en belanghebbenden samengebracht in de regionale alliantie Utrecht Food Freedom (GAIN – Level II), Local2Local is een van de oprichters van de nationale Taskforce Korte Keten (GAIN – Level III) en Local2Local is de Nederlandse case study voor het Smartchain H2020 Consortium van de Europese Commissie (GAIN – Level IV). De Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Smartchain H2020 hebben het GAIN-transitiemodel in 2019 omarmd en gemandateerd. De vier niveau’s zijn verticaal direct met elkaar verbonden.

Kunnen wij jou helpen met de realisatie van jouw project?

Stuur Jan-Eric Kwak een e-mail of bel 06-42481424 voor meer informatie.

SUPPORTED BY