Projecten / Flevofood

Een Utrechtse korte keten helpt een andere: Local2Local & Vereniging Flevofood

Local2Local nam al meerdere jaren producten af uit de Flevopolder, zoals bij Martin Topper van Zonneheerdt in Dronten, vanwege het simpele feit dat er in Utrecht praktisch geen groenten worden verbouwd. Utrecht had wel een gezonde voedingsbodem voor korte ketenontwikkeling. De Krommerijn Krat, Beebox, Streekmolen, Local2Local en Willem & Drees ontstonden op Utrechtse bodem. Een gezamenlijk belang was snel geboren.

Begin 2018 ontstond voor het eerst contact tussen Vereniging Flevofood en Local2Local om te kijken of er met samenwerking een robuuste en efficiënte korte keten in Flevoland opgezet kon worden voor de afzet van lokale producten in Flevoland, maar vooral ook in andere regio’s. Local2Local had hier al veel ervaring mee en bood ook een mooi online handelsplatform voor verschillende korte ketenvarianten. 

Het eerste succes in oktober 2018
Het eerste succes werd meteen geboekt in Europese context. Bauke van der Veen, bestuurslid van Flevofood en oprichter van Vleesch & Co is op voordracht van Local2Local onderdeel geworden van het EU-consortium Smartchain H2020, waar actief wordt gewerkt aan kennisontwikkeling voor korte ketens. Naast een leuk bedrag voor de inspanning gaf dit vooral ook toegang tot netwerken en kennis. Local2Local en Vleesch & Co trekken samen op en zijn de leidende case studies binnen Smartchain

In dezelfde periode werd ook de Taskforce Korte Keten (TKK) opgericht, waarin Vereniging Flevofood een van de vaste regionale partners wordt. Local2Local is een van de oprichters van de TKK en de Taskforce bouwt door op het GAIN transitiemodel dat Local2Local in het consortium ingebracht heeft. 

Concrete actie

De samenwerking komt echt op gang na de zomer van 2019. De Provincie Flevoland heeft nog een stuk EU-budget van enkele tienduizenden euro’s van FC4EU om de ontwikkeling van Flevofood in 4 maanden tijd te versnellen. In september pakten Flevofood en Local2Local de handschoen op. Sinds die tijd zijn zaken echt in een stroomversnelling gekomen. 

Gas geven in de polder
Door de eerste aanzet vielen er veel puzzelstukjes op hun plaats. Partijen die al maanden op elkaar wachtten voor de eerste zet kwamen in beweging en sloten zich aan bij de samenwerking. Ook de Rabobank MRA reageerde enthousiast op de samenwerking en tijdens een ontmoeting op het kantoor van Local2Local sprak Barbara Baarsma uit graag i.s.m. Local2Local ook een korte keten te willen realiseren in de MRA. Flevofood en The Food Hub, mede-initiatiefnemer van de TKK, sloegen de handen ineen. 

De Rabobank MRA organiseerde in het kader van Food Forward een meeting tijdens de Horecava waarin de ambities van de Rabobank in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werd uitgesproken. Rabobank MRA gaf Local2Local de mooie opdracht om het L2L-platform uit te breiden voor deze ambitie. 

De samenwerking tussen Joris Lohman (The Food Hub), Bauke van der Veen (Vereniging Flevofood) en Mark Frederiks (Local2Local) kwam toen echt op gang. 

Een onderdeel van de opdracht ten behoeve van de Flevolandse korte keten, van zowel Provincie Flevoland als Rabobank MRA, betrof de activatie van het stakeholdernetwerk en de opzet van een handelsplatform, inclusief professionele logistiek. In 4 maanden tijd werden er direct grote stappen gezet. Zowel in de MRA als in Flevoland zijn veel partijen met elkaar verbonden en werd het partnernetwerk geactiveerd. Op 25 december 2019 zette Barbara Baarsma in het Parool de noodzaak en het toekomstperspectief van korte ketens uiteen in haar essay “Kunnen we meer lokaal eten?” Een serieus perspectief, ook voor de boerenbank.

Parallel aan deze ontwikkeling startte de Taskforce in oktober 2019 met het vervullen van twee taken van het ministerie van LNV; 1) de ontwikkeling een blockchain-instrument om de bewijslast onder nieuw verdienmodellen op basis van duurzaamheidsindicatoren op te zetten, en 2) een programma voor korte ketenondernemers rond drie kernthema’s; Logistiek, Data en Multichannel.

Begin januari 2020 leverde Local2Local i.s.m. Flevofood als ‘pilot’ de eerste 1400 voedseltassen voor het personeel van de Rabobank MRA. Local2Local, Flevofood en The Food leverden producten, assembleerden tassen en zetten een activatiecampagne op binnen de Rabobank MRA-organisatie. Dit was een groot succes. Het inpakken werd i.s.m. een Almeerse zorginstelling gedaan. De ervaring smaakte naar meer, de route: doorpakken op de activatie van de zakelijke netwerken, in combinatie met het bedienen van het personeel. 

Ook in Flevoland en de regio Utrecht staan de netwerken in de startblokken. De eerste wekelijkse leveringen aan de Universiteit Utrecht en een aantal klanten in Hilversum zijn een feit. Een perfecte start lijkt zich te ontvouwen. 

2020...

Op 1 maart 2020 werden de voorbereidingen ten behoeve van de officiële start versneld en partijen spraken af dit per 1 april groots neer te zetten. Toen kwam daar Corona. Vanaf dat moment veranderde de hele dynamiek. 

Om aan de dringende vraag van consumenten en klanten naar lokale producten te voldoen, werd er in samenwerking met verschillende partijen de Flevourbox opgezet. Local2Local (dochteronderneming van Amped) verzorgde de website, de administratie en de logistieke partner van Local2Local regelde de logistiek in Almere. Nadia ZeroualiEva Flantua en Bauke van der Veen realiseerden het concept en de inhoud van de Flevourbox. Meer dan 1200 boxen vonden hun weg naar de klant die online bestelden en naar diverse projecten. Dit was een actie die goed aansloot op de door de Taskforce gefinancierde campagne SupportYourLocalsNL. De Flevour Box werd in beginsel voor 6 weken ingezet om te kijken of het businessmodel haalbaar is en om te toetsen of er voldoende animo is en welke specifieke klantwensen er zijn. Inmiddels is de evaluatie geweest, het businessmodel aangescherpt in samenwerking met Local2local en Rabobank MRA en is de Flevourbox sinds augustus 2020 een maandelijks feit!

Post-corona
Intussen werd duidelijk dat de wereld na Corona er anders uit zal zien. De korte keten is relevanter dan ooit en Local2Local, The Food Hub en Flevofood trekken samen met Rabobank MRA en de Taskforce op om te helpen waar mogelijk. 

Rabobank MRA startte met Studiezalen het project Boeren voor Buren. Samen met andere partijen, waaronder Flevofood en de gemeente Amsterdam wordt gezond en goed eten van boeren uit het ommeland, die daar een goede prijs voor krijgen, via een korte keten tegen een betaalbare prijs aangeboden aan 80 duizend gezinnen in Amsterdam met een stadspas die iedere maand weer moeite hebben om rond te komen. Bauke van de Veen is onderdeel van dit project.

Mark Frederiks van Local2Local zette in opdracht van de Taskforce (i.s.m. The Food Hub en Flevofood en hun logistiek partner) een samenwerking op voor de voedselnoodhulp van het Rode Kruis. Wekelijks worden ongeveer 3000 boxen met 8 kilo vers voedsel samengesteld met medewerking van zorgcliënten en getransporteerd. Deze operatie is in 2 weken uit het niets opgezet. Dit is inmiddels een zeer efficiënte operatie en werkend model. Lokale boeren uit verschillende regio’s leveren producten. Beide samenwerkingen lijken zich te ontwikkelen naar een mogelijk toekomstbestendig model voor de kwetsbaren in de samenleving. 

De roll-out na Corona
Eind mei begon de 1.5 meter-samenleving zich te ontvouwen. Samen met Rabobank MRA, de gemeenten Utrecht, Amsterdam, Almere en de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland lijkt er een goede regionale setting te zijn ontstaan waarin samenwerking vanuit noodzaak groeit. Het online platform en de logistiek voor de gehele MRA, Utrecht en Flevoland staat klaar, in combinatie met een professionele boxenorganisatie die tot 6000 boxen per dag kan uitzetten. Wekelijks worden er enkele tienduizenden kilo’s producten geleverd. 

De transparante keten
Rondom de MRA en Flevoland worden de eerste boeren toegevoegd aan het SmartShortChain-platform. Hiermee ontstaat het eerste dataplatform voor korte ketens, waarbij vraag en aanbod elkaar vinden op basis van nieuwe waardeproposities. 

De aankomende weken hervatten wij onze initiële plannen en hiervoor heeft de Provincie Flevoland een nieuwe toezegging gedaan om de plannen te ondersteunen. The Food Hub en Vereniging Flevofood pakken samen het Local2Local-model op en implementeren dit samen met een krachtig netwerk van partners, i.s.m. de Taskforce Korte Keten. Local2Local verzorgt de IT, de logistiek, de opbouw van het productportfolio, de administratie en samen richten wij ons op marktactivatie. 

Resultaten voor Flevofood:

 • Onderdeel van EU-samenwerking in Smartchain H2020
 • Onderdeel van TKK-netwerk, als regionale vertegenwoordiger van Flevoland
 • Online platform aangesloten op regio’s Utrecht, MRA en Flevoland
 • Ondersteuning voor Flevourbox
 • B2B-logistiek in opzet klaar
 • Faciliterende organisatie in opbouw
 • Meeliften op partnership Rabobank MRA en Local2Local
 • Meeliften op partnerships van Local2Local
 • Enkele honderdduizenden kilo’s producten verkocht
 • Flevoland is een van de eerste regio’s waar de Blockchain van SmartShortChain wordt ingezet

Resultaten voor Local2Local:

 • Een mooi assortiment Flevolandse producten voor regio’s Utrecht en MRA
 • Op termijn een mogelijke bijdrage aan de dekking van operationele kosten
 • Bijdrage in de investeringen die Local2Local doet voor opschaling in 2020
 • Krachtige partner met toekomstpotentieel én een plezierige samenwerking

Wil je meer weten over Local2Local en wil je als regionale samenwerkingsgroep ook een samenwerking aangaan op het gebied van IT, netwerken, concept- en marktontwikkeling? Neem dan contact met ons op voor een goed gesprek.

 

Kunnen wij jou helpen met de realisatie van jouw project?

Stuur Jan-Eric Kwak een e-mail of bel 06-42481424 voor meer informatie.

SUPPORTED BY