Projecten / Data Value Center Agri & Food Korte Keten

Doorontwikkeling data-inzet in korte ketens

Ontwikkelen en gebruiken van data-toepassingen en ICT door mkb-bedrijven voor versterking van de korte voedselketen en nieuwe businessmodellen

De korte voedselvoorzieningsketen is een serieus ontwikkelingsperspectief voor boeren en producenten en een manier om als inwoners van Metropoolregio Amsterdam, Flevoland en Noord-Holland grip te krijgen op de leefomgeving. Naast het verkorten van de voedselketen is het ook een manier om samen te werken aan duurzame economische, ecologische en sociale doelen. De komende jaren gaan we gezamenlijk een Robuust, regionaal en regeneratief voedselsysteem uitrollen die uniek is binnen Europa. 

Deze mogelijkheid tot realisatie van deze gezamenlijke uitrolstrategie ontstond door een combinatie van factoren, waarbij een ‘perfecte storm’ ontstond. Wat zijn de sleutelelementen van deze perfecte storm:

  1. Corona toonde het belang aan van korte voedselvoorzieningsketens bij het voeden van de stad;

  2. Het GAIN Transitiemodel boekt de eerste resultaten en belooft een grote impact vanuit het perspectief van Smart City-ecosystemen;

  3. De Nationale Samenwerking Korte Ketens, City Deal Gezonde Duurzame Voedselomgeving en Green Deal, Overheidscatering versnellen het momentum;

  4. Het Horizon Europe-programma en het ‘van Boer tot Bord’-beleid passen perfect bij elkaar;

  5. Steden in heel Europa richten zich op korte voedselketens;

  6. Op nationaal niveau hebben we een nieuwe alliantie tussen korte ketenondernemers, steden en regio's in Nederland opgericht, de Taskforce Korte Keten. Deze alliantie heeft een mandaat van het Nederlandse Ministerie van Landbouw om de korte ketenbeweging in Nederland te ondersteunen en richting te geven.

De specifieke problemen die we aanpakken zijn lokale en regionale toegang tot voedsel en voedselzekerheid, het faciliteren van samenwerking tussen steden en regio's op weg naar regeneratieve landbouw, het tegengaan van stijgende voedselprijzen en het gebrek aan vertrouwen in kwaliteitsmerken, een ontbrekend toekomstperspectief voor boeren, een afname van de boerenpopulatie in NL met 50% binnen 10 jaar, instortende ecosystemen, niet-duurzame en sterk vervuilende voedselsystemen, 80% verlies in voedingswaarde sinds 1950, en de noodzaak om 30-40% voedselverspilling aan te pakken.

Om deze aan te pakken moeten we korte voedselketens opbouwen door middel van digitale innovatie, de verbetering van samenwerking tussen alle belanghebbenden, alle niveaus op elkaar afstemmen op basis van transparantie, boeren/lokale producenten faciliteren, regionale allianties tot stand brengen en innovatie-ecosystemen in en rondom slimme steden opzetten.

De rol van logistiek in slimme steden is van fundamenteel belang. Het maakt nieuwe en waardegedreven bedrijfsmodellen mogelijk en staat aan de basis van innovatie en samenwerking. We hebben de eerste stap voltooid voor de bouw van slimme logistiek tussen Flevoland, Noord-Holland, het Groene Hart en Utrecht (als doel de Randstad).

De rol van technologie is van fundamenteel belang. Zij vergemakkelijkt nieuwe en waardegedreven bedrijfsmodellen, staat centraal bij innovatie en maakt het mogelijk de democratie opnieuw vorm te geven (maatschappelijke zelforganisatie en pop-up publieke waarde) op basis van data en multi-level, sectoroverschrijdende samenwerking en gamification-mechanismen (GAIN). 

Amped en Local2Local zijn om bovenstaande redenen onderdeel van het Data Value Centre Agri- en Food Korte Keten. Dit project heeft als doel: 

‘Het doorontwikkelen van een digitaal dienstenconcept voor het mkb ter ondersteuning en vergroting van de mogelijkheden en economische betekenis van de inzet van data voor de voedselvoorziening via korte ketens.’

Het project wordt gerealiseerd door een samenwerkingsverband van ervaren professionals op het gebied van de korte voedselketen/regionale voedselvoorziening en ICT/data-toepassingen. Dit zijn 6 partijen met een groot netwerk van (mkb) bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die bij het project worden betrokken. 

De projectpartners Voedsel Verbindt, BDVC, Amped, Quant Base, FoodNed en Inzights investeren in de ontwikkeling van het DVC, om toe te werken naar een vraaggestuurd en regionaal verbonden en regeneratief voedselsysteem. Amped neemt de ervaring en kennis vanuit het Local2Local-platform, Blockchain-toepassingen, de dataprogramma’s vanuit de TKK, resultaten en consortium van SMARTCHAIN H2020 en de verbinding met de uitrolstrategie naar een regionaal, regeneratief voedselsysteem in de MRA mee in het DVC project. 

Kunnen wij jou helpen met de realisatie van jouw project?

Stuur Jan-Eric Kwak een e-mail of bel 06-42481424 voor meer informatie.

SUPPORTED BY