Projecten / Coffee Burundi

Why

Door de verkoop van onze Coffee Burundi koffie leveren wij een bijdrage aan betere leefomstandigheden, gezondheid en geluk in Burundi.

How

Coffee Burundi is een initiatief en onderneming van Amped. Coffee Burundi biedt een kwalitatief hoogwaardige koffie en streeft tegelijkertijd een goed doel na. Coffee Burundi komt rechtstreeks van lokale koffieplantages in het hart van Oost-Afrika, van kleine boeren die na een langdurige burgeroorlog hun leven in een gebroken economie weer proberen op te bouwen. 

What

Sinds de oprichting tot en met oktober 2016 ondersteunde Coffee Burundi in samenwerking met Stichting ZOA twee scholen in de noordelijke provincie Cibitoke, die wij voorzien hebben van een wateropvangsysteem, zodat bij hevige regenval water kan worden opgevangen en vervolgens gebruikt om rijst en bonen te koken. Als wij twee van deze scholen voorzien van water, levert het World Food Programma lopende een termijn van drie jaar rijst en bonen! Een fantastische samenwerking in Burundi, waardoor ouders hun kinderen nog eerder naar school kunnen sturen.

In oktober 2016 rondde Coffee Burundi de samenwerking met Stichting ZOA af met de afdracht van de inkomsten van de koffieverkoop ten behoeve van de financiering van ZOA-projecten in Burundi. Per januari 2017 is Coffee Burundi een langdurige partnership aangegaan met Stichting IZERE. IZERE is een organisatie van Burundesen die in Nederland wonen. Het is een stichting zonder winstoogmerk, die noch politiek noch commercieel van aard is. IZERE heeft als doel de internationale gemeenschap te informeren over het Burundese drama en haar hulp in velerlei vormen te mobiliseren, dit door een werkelijke roep om hulp en steun (SOS) te lanceren en meer in het bijzonder door:

  • te informeren over de ontwikkeling van de situatie in Burundi, met name m.b.t. de mensenrechten;
  • de noodhulp, voedselhulp, de medicijnen en de kleren te collecteren en te zenden aan de ontheemden en andere vluchtelingen;
  • de meest kwetsbare groepen te hulp te komen zoals kinderen, vrouwen en ouden van dagen;
  • bij te dragen aan de schoolmaterialen en het helpen van de niet-schoolgaande jeugd;
  • bij het helpen aan het vredesproces en de wederopbouw van het land door het encadreren en het mobiliseren van de lokale bevolking om inkomen genererende activiteiten (armoedebestrijding) op te zetten, zoals middels de productiecentra.

Amped ontwikkelde het concept, de brand identity, huisstijl, de ontwerpen, verpakkingen, de content, logistiek, marketing de website en webshop.

Kunnen wij jou helpen met de realisatie van jouw project?

Stuur Jan-Eric Kwak een e-mail of bel 06-42481424 voor meer informatie.

SUPPORTED BY