Update: Robuuste uitrolstrategie voor een regeneratief, regionaal voedselsysteem in de MRA

Update: Robuuste uitrolstrategie voor een regeneratief, regionaal voedselsysteem in de MRA

Er is enorm veel gebeurd de afgelopen zomer, er komt veel aan en de structuur voor de versnelling wordt steeds duidelijker. Het is tijd voor een belangrijke update!

Op 8 juni 2022 sloten wij de activatiefase van het robuuste uitrolplan in de MRA formeel af in The Natural Pavilion op de Floriade. Tijdens deze bijeenkomst gaven wij inzicht in de oogst van activiteiten en de organisaties die zich hebben gecommitteerd aan het uitrolplan. Lees hier het complete verslag van deze bijzondere dag.

De afgelopen 4 maanden hebben wij ons gericht op de samenwerking voor de lange termijn, die zich gefaseerd, vanuit een optelsom van losse projecten, als een zwerm organiseert.

Van de 80 deelnemende organisaties zijn 24 partijen naar voren gestapt om een regierol te pakken in dit proces naar gebiedsgerichte samenwerking. Daar zijn we enorm blij mee en trots op!

Dennis Kerkhoven (Yes and More), Dirk van der Beek (Labora Returns), André Knol (Innomics), Jeffrey Spangenberg (Food Council MRA) en Mark Frederiks (Amped / Local2Local) (v.l.n.r.) nemen het voortouw namens de groep om de samenwerking verder te ontwikkelen. 

Watskebeurt?

Data Value Center Agri & Food Korte Keten
De korte voedselketen, in de context van een regionaal voedselsysteem, is een serieus ontwikkelingsperspectief voor boeren en producenten en een manier om als inwoners van Metropoolregio Amsterdam, Flevoland en Noord-Holland grip te krijgen op de leefomgeving. Naast het verkorten van de voedselketen is het ook een manier om samen te werken aan duurzame economische, ecologische en sociale doelen. 

De specifieke problemen die we aanpakken zijn lokale en regionale toegang tot voedsel en voedselzekerheid, het faciliteren van samenwerking tussen steden en regio's op weg naar regeneratieve landbouw, het tegengaan van stijgende voedselprijzen en het gebrek aan vertrouwen in kwaliteitsmerken, een ontbrekend toekomstperspectief voor boeren, een afname van de boerenpopulatie in NL met 50% binnen 10 jaar, instortende ecosystemen, niet-duurzame en sterk vervuilende voedselsystemen, 80% verlies in voedingswaarde sinds 1950, en de noodzaak om 30-40% voedselverspilling aan te pakken.

Om deze aan te pakken moeten we korte voedselketens opbouwen door middel van digitale innovatie, de verbetering van samenwerking tussen alle belanghebbenden, alle niveaus op elkaar afstemmen op basis van transparantie, boeren/lokale producenten faciliteren, regionale allianties tot stand brengen en innovatie-ecosystemen in en rondom slimme steden opzetten.

De rol van technologie is van fundamenteel belang. Zij vergemakkelijkt nieuwe en waardegedreven bedrijfsmodellen, staat centraal bij innovatie en maakt het mogelijk de democratie opnieuw vorm te geven (maatschappelijke zelforganisatie en pop-up publieke waarde) op basis van data en multi-level, sectoroverschrijdende samenwerking en gamification-mechanismen (GAIN). 

Amped en Local2Local zijn om bovenstaande redenen onderdeel van het project Data Value Centre Agri & Food Korte Keten. Dit project heeft als doel: ‘Het doorontwikkelen van een digitaal dienstenconcept voor het mkb ter ondersteuning en vergroting van de mogelijkheden en economische betekenis van de inzet van data voor de voedselvoorziening via korte ketens.’

Het project wordt gerealiseerd door een samenwerkingsverband van ervaren professionals op het gebied van de korte voedselketen/regionale voedselvoorziening en ICT/data-toepassingen. Dit zijn 6 partijen met een groot netwerk van (mkb) bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die bij het project worden betrokken. 

De projectpartners Voedsel VerbindtBDVCAmpedQuant BaseFoodNed en Inzights investeren in de ontwikkeling van het DVC, om toe te werken naar een vraaggestuurd en regionaal verbonden en regeneratief voedselsysteem. Amped neemt de ervaring en kennis vanuit het Local2Local-platformBlockchain-toepassingen, de dataprogramma’s vanuit de TKK, resultaten en consortium van SMARTCHAIN H2020 en de verbinding met de uitrolstrategie naar een regionaal, regeneratief voedselsysteem in de MRA mee in het DVC-project. 

Verder:

Wat komt eraan?

  • Ons Voedsel rond de Stelling-initiatief is inmiddels verrijkt met de opstap naar een gebiedsgerichte aanpak, genaamd ‘De Groene Stelling’, voor Amsterdam 750 jaar moet hier een goed programma komen. Op de achtergrond wordt hier hard aan gewerkt en een evenement hiervoor voorbereid i.s.m. Pakhuis de Zwijger;
  • Okt: Start van FOODCLIC-project (2022-2027), zusterproject van EU4Advice;
  • 6/7 okt: Kick-off van EU4Advice, gelinkt aan zeven EU-projecten;
  • 5 okt: Ecosysteem verbinden aan Tuinbouwnetwerk;
  • 28 okt: Saviour Seeds Harvest Festival; een collaboratie tussen de Future Food hub van Universiteit Utrecht, Local2Local en Grounded. Het thema: vergeten groenten (heritage crops) en diersoorten;
  • 2-4 nov: BioNutrient Food Association (Dan Kittredge) bezoekt NL;
  • 24 nov: Ark van de Smaak - De Balie - Dan Saladino.

Verdieping
Op donderdag 24 en vrijdag 25 november neemt de groep de tijd om samen verdiepende gesprekken te hebben over hoe we een aantal grote bewegingen gaan samensmelten met onze netwerken, verder in de versnelling krijgen, de fundering van de samenwerking versterkt kan worden voor de lange termijn om de grote uitdagingen aan te kunnen gaan.

Onderdeel van deze meerdaagse sessie is deelname aan Ark van de Smaak van Slow Food Nederland op donderdagavond in De Balie, geleid door Dan Saladino. 

Meedoen
Heb je deze nieuwsbrief via jouw netwerk ontvangen en wil je aanhaken bij ons ecosysteem? Meld je dan hier aan, dan nemen wij z.s.m. contact me je op.

Ben je geïnspireerd en kunnen wij jou verder helpen?

Neem dan gerust eens contact ons op.

SUPPORTED BY