Uitgelicht: Herenboeren

Uitgelicht: Herenboeren

Amped maakt als partner deel uit van Herenboeren Nederland, de organisatie die lokale Herenboeren-initiatieven ondersteunt. Herenboeren is een nieuwe vorm van gemeenschapslandbouw.

Herenboeren Nederland is een landelijke organisatie waarin diverse professionals de Herenboeren-beweging ondersteuning bieden, zowel in de opstartfase als bij verdere voortgang in het proces. Alle expertise om te komen tot een Herenboerderij en de exploitatie is verenigd in Herenboeren Nederland. Er is ondersteuning mogelijk op het gebied van communicatie, automatisering, onroerend goed zaken, certificeringsprocessen, teeltplannen, verzekeringen, regelgeving en voedselveiligheid.

Herenboerderij
Een Herenboerderij is een gemengd, kleinschalig agrarisch bedrijf, deels in eigendom van een coöperatie die bestaat uit deelnemende burgers (huishoudens). Alle deelnemers committeren zich aan 
wekelijkse afname van verse producten van de boerderij. Gezamenlijk wordt bepaald welke producten worden geproduceerd en/of geteeld. Door deze rechtstreekse 
afname is het (gemiddeld genomen) mogelijk een marktconforme prijs te bieden, zoals deze gebruikelijk is voor een gangbaar product. Maar voor deze prijs krijg je een 
hoogwaardig, duurzaam geteeld product. 

De boer, die in dienst is van de coöperatie, zal als vakman de dieren verzorgen en de producten telen. De boerderij wordt gerund voor rekening en risico van het lokale Herenboeren initiatief.

Herenboeren voorziet in de behoefte uit de maatschappij om te komen tot een duurzamere voedselproductie, voedselveiligheid en voedselzekerheid. Hierbij wordt onnodige tussen- handel vermeden, weet de burger waar zijn eten vandaan komt en wordt met respect 
 omgegaan met de natuur en bodem.

Duurzame landbouw
Herenboeren streeft naar de meest duurzame vorm van landbouw, dus weinig 
transportkilometers, optimaal bodemleven, natuurlijke bestrijdingsmiddelen bij 
groenten en fruit, geen preventieve medicijnen bij dieren, enz. Afhankelijk van de 
locatie en de mogelijkheden kan het een aantal productiecycli duren voordat de meest optimale situatie is bereikt.

Gemengd bedrijf
Een Herenboerderij is een kleinschalig, gemengd boerenbedrijf dat in de basis 
groenten en fruit teelt en vlees produceert, waarmee het de community kan voorzien in 90% van haar wekelijkse behoefte aan verse producten.

Schaal en omvang afgestemd op de Community
De schaal en omvang van de productie van groenten, fruit en vlees is afgestemd op de behoefte van de community, omdat de community wordt betrokken bij wat en hoeveel er wordt geproduceerd. Hiermee wordt verspilling van eten tegengegaan en 
bewustwording bij de consument gecreëerd op het gebied van seizoensproducten; wat groeit er wel en niet in Nederland en hoe divers kan met bepaalde producten gekookt worden.

Herenboeren Wilhelminapark - Boxtel
Deze lente is de herenboerderij in het Wilhelminapark in Boxtel al bezig met de eerste oogst. Na het op natuurlijke wijze schoonmaken van de grond, het aansluiten van een nieuwe grondwaterput, het opruimen van dode en planten van 3000 fruitbomen, maken de leden (uit de regio Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel) zich op voor de eerste oogst. Gezond, lekker, duurzaam geteeld voedsel tegen een prijs die vergelijkbaar is met die van de supermarkt. Op deze manier weten we waar ons voedsel vandaan komt en hoe het is geproduceerd.

Amped
Amped is trots partner in Herenboeren Nederland. Wij geloven in de passie, de visie, kennis en gedrevenheid van de initiatiefnemers van Herenboeren Nederland en vinden dat wij meewerken aan een beweging die het verschil zal maken.

Amped draagt bij aan dit mooie avontuur met software, business development, communicatie en marketing.

Ben je geïnspireerd en kunnen wij jou verder helpen?

Neem dan gerust eens contact ons op.

SUPPORTED BY