Bachelor thesis Bob Verheul : Potential of Blockchain in Short Food Supply Chains

Bachelor thesis Bob Verheul : Potential of Blockchain in Short Food Supply Chains

In april, mei en juni 2021 deed Bob Verheul, student Future Society aan de Universiteit van Amsterdam, bachelor thesisonderzoek bij Amped/Local2Local naar de potentie van de toepassing van blockchain-technologie in de korte voedselketen, en daarmee de rol die het kan spelen in de voedseltransitie.

Local2Local had in 2019/begin 2020 al ervaring opgedaan met haar eerste blockchain-project, in opdracht van het Ministerie van LNV: ‘Radicale transparantie en vraagsturing in de voedselketen via SmartShortChain‘, een uitgelezen kans voor Bob om hier een academische blik op te werpen.

Bob maakte een analyse van ons SmartShortChain-project, dat gebaseerd was op de totstandkoming, distributie en verkoop van Utregs Supersap (Proof of Concept).

In zijn thesis onderstreept Bob de relevantie van Blockchain als een technologie die de transitie van een niche-innovatie naar een geïnstitutionaliseerd systeem kan helpen.

Dit duidt hij aan de hand van ‘The Multi-Level Perspective on Socio-Technical Transitions’ van Geels & Schot. Dit transitiemodel is ook meegenomen in het ontwerp van Local2Local’s GAIN transitiemodel.

Zijn conclusie:

“By the means of an explorative case-study, this research has attempted to create an answer to the question “What is the potential of blockchain technology in strengthening short food supply chains”.

The research has shown that despite the high expectations for blockchain applications in food chains found in scientific and gray literature, a lot of development is still needed before the technology truly brings added value to SFSC’s. A major barrier that can be seen in practice is the technical immaturity of BTC that currently withholds the proposed benefits of the technology to become materialized. This explains for a large part why farmers are still skeptical about the technology and currently do not share the same optimism as the case-study organization. However, as pointed out in the strategic niche management literature, it is essential that there is a shared vision among the involved actors to realize a successful innovation trajectory. Therefore, the creation of successful blockchain-supply chain applications that clearly demonstrate the added values of the technology can help to build a shared vision and gain commitment from farmers. Moreover, it has become clear that the right balance between transparency and privacy must be carefully considered, given that transparency can also work to the disadvantage of farmers and deteriorate their negotiating position.

To conclude, the potential of BTC to strengthen SFSC’s is currently still low as the development of appropriate blockchain software applications still deserve much attention.”

  • De technologie moet partijen in staat stellen automatisch data te verzamelen, voor een betere toepasbaarheid door boeren. Dit bleef in de pilot achter bij de verwachting;
  • Transparantie is de sleutel, maar privacy en het eigenaarschap van de data zijn net zo belangrijk.

De geleerde lessen van de SmartShortChain-pilot heeft Local2Local geleid naar het publieke blockchain-platform van UNISOT, dat gebouwd is op het schaalbare en (in voedselketens) beproefde BSV-framework.

Ben je geïnspireerd en kunnen wij jou verder helpen?

Neem dan gerust eens contact ons op.

SUPPORTED BY