Radicale transparantie en vraagsturing in de voedselketen via blockchain

Radicale transparantie en vraagsturing in de voedselketen via blockchain

Amped en FoodInsights startten in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een project dat blockchain-technologie inzet voor de inrichting van een vraaggestuurde en transparante (korte) voedselketen. Deze opdracht is uitgezet op verzoek van de Taskforce Korte Keten. Het doel van dit project is om te komen tot inzichten over waardevermeerderingen van landbouwproducten en de bewijslast hiervoor te verzamelen, dat kan leiden tot een paradigmaverschuiving in de voedselketen. 

De Taskforce Korte Keten kan deze ontwikkeling binnen haar netwerk versnellen en zal de technologie inzetten om de ketens van vertrouwen tussen boeren en burgers te versterken.

Vraaggestuurde keten onder Utregs Supersap
De eerste use case

De eerste praktische stap is de realisatie van een use case. Deze use case moet leiden tot een Proof of Concept (PoC). Hiervoor richten wij een waardeketen in met een blockchain-platform. Deze waardeketen is gebaseerd op transparantie en vraagsturing. Het beoogde model moet schaalbaar en eenvoudig toepasbaar zijn voor andere korte ketenpartijen die (willen) werken aan vraagsturing. 

Een belangrijk onderdeel van de use case is dat wij een productpaspoort maken die de drager is van de productinformatie, van grond tot mond. Op termijn biedt dit paspoort de mogelijkheid om andere waarden aan een product toe te voegen, zoals koolstofdioxide-opslag op het perceel, wateropvang in de bodem, biodiversiteitstellingen en de nutrientwaarden, mineralen, sporenelementen, etc. 

Dit zien wij als fundamentele waardedragers voor de keten van de toekomst. De blockchain-technologie valideert niet alleen de relaties en activiteiten in de keten. maar kan ook de bodem- en productwaarden monitoren en vastleggen en de communicatie tussen boer en consument faciliteren.

De producent voor deze use case is biologisch fruitteler William Pouw in Schalkwijk (Utrecht) en het testproduct voor vraagsturing is zijn reststroomproduct Utregs Supersap. William Pouw is gekozen omdat hij veel ervaring heeft met duurzaam bodembeheer en -gebruik, energiegebruik, reststromen, korte ketens en reguliere afzetmarkten. William Pouw is verbonden aan de Taskforce Korte Keten.

Het project
De mogelijkheden om deze waardevermeerderingen als bewijslast op te bouwen worden steeds duidelijker en diverser. De toepassing van blockchain-technologie en de nieuwe inzichten in waardevermeerdering moeten nu worden opgepakt om het glorende perspectief te onderzoeken en valideren. Blockchain is natuurlijk 'slechts' een applicatie, maar in combinatie met de in beweging komende ketenpartijen is het een krachtig instrument.

Doelstellingen:

  1. Het in kaart brengen van potentiële waardeproposities in de keten. Dit registreren wij met een data-paspoort voor producenten, gerealiseerd met Blockchain-technologie. Het data-paspoort logt bodemeigenschappen, energieverbruik, (rest)stromen, productinformatie en het boerenbedrijf;
  2. In samenwerking met William Pouw de vraaggestuurde keten voor het reststroomproduct Utregs Supersap opzetten, met inzet van Blockchain-technologie. Concreet betekent dit het volledig opbouwen van de handelsketen voor Utregs Supersap, van bodem tot klant;
  3. Taskforce Korte Keten-partners inzetten voor samenwerking met initiatieven van koplopers. Concreet betekent dit dat wij onderzoeken welke vraaggestuurde ketens er nog meer vanuit de Taskforce te initiëren zijn.

GEZOCHT

Inmiddels is deze blockchain-technologie opgeleverd en zoeken wij partners die met ons willen werken aan de toepassing van de oplossing binnen andere ketens. Bent u geinteresseerd in dit project? Laat het ons weten!

Ben je geïnspireerd en kunnen wij jou verder helpen?

Neem dan gerust eens contact ons op.

SUPPORTED BY