Oregional, Powered by Local2Local

Oregional, Powered by Local2Local

De afgelopen jaren heeft Local2Local de verbinding gelegd met de koplopers in de korte voedselketen om samen te werken voor de afzet van regionale producten aan landelijk werkende afnemers. In januari 2023 bundelden Local2Local (Utrecht), Coöperatie Oregional (Gelderland e.o.), Boeren van Amstel (NH), ProeVkantoor (NH) en Vereniging Flevofood (Flevoland) hun krachten in het Korte Keten Collectief Nederland, om gezamenlijk de afzet van regionale producten fors te vergroten.

De samenwerking speelt nadrukkelijk in op de toenemende vraag naar lekker, gezond en duurzaam geproduceerd lokaal voedsel. De partners zijn gemiddeld ruim 10 jaar actief in de korte keten en zij zijn koplopers op het gebied van de transitie van ons voedselsysteem. De boerencollectieven vertegenwoordigen ruim 400 producenten met duizenden producten en er zijn al honderden zakelijke klanten aangesloten.

Oregional: Powered by Local2Local
Het collectief zet belangrijke stappen met een gedeelde dataomgeving, gecombineerde logistiek en gezamenlijke conceptontwikkeling. Het eerste succes is een feit: Oregional is nu direct gekoppeld met het data- en handelsplatform van Local2Local (ontwikkeld door moederbedrijf Amped). Dit ontsluit niet alleen de mooie Gelderse producten voor omliggende/overlappende regio’s, maar maakt ook gecombineerde, en daarmee efficiëntere logistiek, betere leverfrequenties (6 dagen p/week) en service mogelijk.

Oregional en de partners van het Korte Keten Collectief Nederland trekken daarbij ook samen op in het project Data Value Center Agri & Food Korte Keten, waar de data- en IT-instrumenten van grote waarde zijn voor de ondersteuning van actoren in de groeiende lokale en regionale voedselketens.

Structurele belevering
De korte voedselketen heeft het afgelopen jaar veel aan relevantie gewonnen en is volwassener geworden in de dominante wereld van catering, horeca en retail. Door het groeiende bewustzijn over de noodzaak van een toekomstbestendig en maatschappelijk verantwoord voedselsysteem, is deze ontwikkeling in de korte keten een enorme boost voor de bediening van klanten zoals onze partner Eurest (Compass Group), om het rijke voedselaanbod van lokale boeren en producenten structureel op te nemen in de keukens en restaurants van Eurest. 

Nieuwe verdienmodellen en schaalvergroting
Naast de afzet heeft onze interregionale partnership tot doel nieuwe verdienmodellen te realiseren, met behoud van korte ketenprincipes. Dit maakt het mogelijk de leveringszekerheid en de diversiteit van producten en klantgroepen te vergroten. Hierdoor ontstaan belangrijke schaalvoordelen die de ontwikkeling van robuuste korte voedselketens versterken en nieuwe afzetmogelijkheden tot stand te brengen. 

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van robuuste regionale voedselsystemen. Zo wordt kennis ontwikkeld en worden netwerken gevormd, vanuit gebiedsgerichte samenwerking. De partijen zien daarmee belangrijke ontwikkelingen samenkomen, die gezamenlijk kunnen worden opgepakt binnen gebiedsgerichte samenwerking. Een goed voorbeeld hiervan is de uitrol van een robuust, regionaal en regeneratief voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam

Ben je geïnspireerd en kunnen wij jou verder helpen?

Neem dan gerust eens contact ons op.

SUPPORTED BY