De ontwikkeling van een robuust, regionaal en regeneratief voedselsysteem in de MRA – Update mei 2023

De ontwikkeling van een robuust, regionaal en regeneratief voedselsysteem in de MRA – Update mei 2023

Op 18 januari deelden wij de laatste update over de uitrolstrategie in Metropoolregio Amsterdam. Het is weer hoog tijd, er is veel gebeurd.

Amped/Local2Local’s Ian Rinkes heeft ons proces in de MRA van de afgelopen 3 jaar met mooie illustraties in beeld gebracht.

1. Korte ketennetwerk
Wij hebben een netwerk van 6 bestaande korte ketens verzameld. Het netwerk beslaat hiermee 5 provincies met meer dan 350 boeren en producenten. Stuk voor stuk koplopers die investeren in de verbinding tussen stad en land. Met de boeren hebben wij een analyse gemaakt van wat er nodig is om het regionale voedselsysteem te ontwikkelen. Nieuwe boeren zijn welkom om aan te sluiten.

2. Logistiek en IT-platform
Samen hebben wij de logistieke first-mile hubs opgezet en wij werken collectief vanuit één transactieplatform. De last-mile doen wij elektrisch. Er zijn meer dan 3000 producten beschikbaar. Wij leveren B2B, voedselbanken, studentennetwerken en uitgiftepunten voor kwetsbare groepen. Ook is er een gedeeld dataplatform gemaakt, inclusief blockchain. Wij zoeken ondersteuning bij het versnellen van de afzet.

3. Opbouw van stedelijk netwerk
Wij hebben een bottom-up netwerk van 120 bedrijven en organisaties opgebouwd in de MRA, die vanuit verschillende invalshoeken bezig zijn met (lokaal/regionaal) voedsel. Gezamenlijk werken wij aan de spelregels waar topdown aansluiting ontstaat. Het netwerk bestaat uit universiteiten, overheden, cateraars, horeca, stadslandbouwnetwerken, jongeren, culturele podia, transitiespecialisten, wijkinitiatieven, etc.

4. Verbinding stad en land
Wij hebben de stedelijke voedselnetwerken verbonden aan onze boeren en de activiteiten in de regio. In 2 jaar tijd hebben er verschillende bijeenkomsten en verdiepende sessies plaatsgevonden. Daarnaast hebben wij samen nieuwe teelten en producten in de markt gezet. De partners begrijpen elkaars taal, vertrouwen elkaar, zien veel gedeelde kansen en er ontstaan nieuwe samenwerkingen.

5. Gebiedsgericht samenwerken en financieren
De netwerken hebben met elkaar gesproken over wat er nodig is om zowel de boeren als de burger te helpen met een nieuwe inrichting van het voedselsysteem. Dit raakt nieuwe vormen van governance. Samen werken wij aan nieuwe transformational governancestructuren en gebiedsgerichte financieringsvormen, vanuit de commons.

6. Nationale en internationale uitrol, MRA EU Living Lab
Het MRA Living Lab hanteert het GAIN Transitiemodel en wordt 5 jaar gesteund door 10 EU-programma’s. Dit is de basis voor opschaling. Wij werken aan een Competence Center ter ondersteuning van de netwerken.

  • Horizon Europe programma’s EU4Advice en FoodCLIC gegund
  • Data Value Center Agri & Food Korte Keten opgezet
  • Gemeente Amsterdam als partner

UU students help analyse MRA roll-out process
On February 9 2023 eight bachelor students from UU’s Global Sustainability Sciences were briefed on the consultancy project, tasks were divided and they have finished their research in April. In order to have a 360-degree perspective, the analysis was done with two perspectives: through the Amped/L2L lens and the one of our partners and stakeholders.

Local2Local and AMPED are very happy with the report, which has become part of the sourcing for the larger scope of research AMPED has initiated in partnership with UU and other universities.

Lerende regio’s: Limburg ontmoet MRA – 29 maart
Op 29 maart j.l. startten wij de verkenning voor samenwerking met de regio Limburg met een bezoek van het Limburgse netwerk aan de MRA voor een peer2peer-netwerkuitwisseling. De MRA-partners ontvingen de Limburgse gasten in het Food Forum in Almere.

De bijeenkomst van 29 maart krijgt een vervolg met een co-creatiesessie in Maastricht in juni. Alle Rijper-deelnemers (De Rijper 24-26 nov 2022 & HvA 5 april 2023) hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

Co-creatiesessie ‘Start conversiefase uitrolstrategie MRA’
Datum en tijd: 9 juni 2023, 10:00 – 16:00 uur
Locatie: Hotel Management School Maastricht – Zuyd Hogeschool, Bethlehemweg 2, 6222 BM Maastricht

Cocreatiesessie Vitaal Voedsel Community – 31 maart
In navolging van de startbijeenkomst op de campus van VU Amsterdam op 4 nov 2022, organiseerde de Vitaal Voedsel Community op 31 maart 2023 een cocreatiesessie op Fort bij ‘t Hemeltje.

Rijper 2 : MRA-bijeenkomst bij HvA – 5 april
Op woensdag 5 april kwamen we bij elkaar op de Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam voor een verdiepende sessie van de samenwerking, om te reflecteren en stappen te zetten met de activiteiten. Ofwel: Rijper, part 2. Bekijk hier het fotoalbum van de bijeenkomst.

HvA CoP: Shake The Hand That Feeds You – 26 april
Hoe kun je als student bijdragen aan een duurzame, inclusieve en gezonde toekomst van ons voedsel? Op de bijeenkomst op 26 april j.l. van de CoP Sustainable Food Systems van de Hogeschool van Amsterdam op de Amstelcampus kwamen studenten uit verschillende studierichtingen via moderator Charisa Chotoe in gesprek met social designer Sophie Wartenbergh (Regeneratie Coöperatie), met ondernemer Michel Penterman (Boeren van Amstel) en de Belgische auteur Tobias Leenaert (‘Naar een Vegan Wereld‘) over hun visie op de toekomst van voedsel. Met Maarten Klop (Amped/Local2Local/Grounded Community) ontdekten de studenten in zijn gamified workshop hoe zij vanuit hun eigen talent en ondernemerschap kunnen bijdragen aan het voedselsysteem van de toekomst. Bekijk hier het videoverslag.

LutkeMEER, de strijd om de laatste akkers van Amsterdam – 8 mei
Op maandag 8 mei werd de documentaire MEER van Bart Melief met grote belangstelling bekeken in Pakhuis de Zwijger. Het verhaal eindigt waar Voedselpark Amsterdam begint. Een film over het ontstaan, bestaan en de toekomst van deze groene plek aan de rand van de stad. In het programma werd samen naar fragmenten uit de documentaire gekeken en gingen deelnemers in gesprek over een nieuwe horizon voor het Voedselpark en werd het plan voor de Lutkemeerpolder gepresenteerd.

Jeffrey Spangenberg: “Voedselpark kiest ervoor de meerwaarde van Lutkemeer te benutten. MEERwaarde niet gecalculeerd volgens het exploitatieve model van ons economisch systeem, maar een die rekening houdt met en rekenschap aflegt ten aanzien van de waarde en potentie van mens, dier, plant, lucht, water en toekomst.”

Lees verder en download het conceptplan ‘Oogst voor de Toekomst‘!

Eindbijeenkomst ‘Zorg om Voedsel’ in Rivierenland – 12 mei
Het project Zorg om Voedsel is gestart in 2020 met als doel om zorginstellingen te stimuleren om eten en drinken direct in te kopen bij lokale producenten in de regio Rivierenland. Zorg om Voedsel is mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van de POP3-regeling. In juni 2023 eindigt het project. Tijdens deze eindbijeenkomst bij Linge’s Zorglandgoed in Rumpt werden de resultaten gedeeld en het vervolg besproken voor de regio Rivierenland met de partners Oregional, Diverzio, Korte Keten Collectief Nederland en Local2Local/AMPED.

Een nieuw voedselsysteem, samen lerend op weg – 20 juni, Pakhuis de Zwijger
Of je nu een boer, chef-kok, ondernemer, beleidsmaker, student, leraar bent of wie dan ook, we moeten samen bouwen aan de toekomst van ons voedselsysteem. Tijdens dit evenement komen toegewijde individuen en organisaties uit Amsterdam samen rondom een nieuw robuust, regionaal en regeneratief voedselsysteem voor de Metropoolregio Amsterdam. We verkennen praktische ideeën en strategieën voor deze broodnodige transitie. Dit programma biedt een unieke kans om in contact te komen met gelijkgestemde individuen en waardevolle relaties te op te bouwen. Bekijk het programma en meld je aan op de website van Pakhuis de Zwijger, deelname is gratis!

Meedoen
Wil je aanhaken bij ons ecosysteem? Meld je dan hier aan, dan nemen wij z.s.m. contact me je op.

 

Ben je geïnspireerd en kunnen wij jou verder helpen?

Neem dan gerust eens contact ons op.

SUPPORTED BY