Lerende voedselregio’s: Limburg ontmoet Metropoolregio Amsterdam – bijeenkomst 29 maart

Lerende voedselregio’s: Limburg ontmoet Metropoolregio Amsterdam – bijeenkomst 29 maart

De korte ketens versnellen. Regionaal voedsel is relevanter dan ooit. In de afgelopen 3 jaar hebben korte ketens, stadslandbouwnetwerken, onderwijsinstellingen en jongerennetwerken de handen ineen geslagen in de Metropoolregio Amsterdam om een robuust, regionaal en regeneratief voedselsysteem te ontwikkelen.

In Limburg is een driejarig traject (programma LOF) afgesloten, waarbij middels een samenwerking met diverse ketenpartners een korte ketenplatform is gerealiseerd; het Streekproductenplein.  Als spin-off levert het Streekproductenplein sinds eind 2022 streekproducten aan de Provincie Limburg, als preferred supplier binnen de concessie ‘Cateringdiensten Provincie Limburg 2022-2028’ van het Provinciehuis in Maastricht. Daarnaast participeert het Streekproductenplein in het jaarlijkse winterevent Magisch Maastricht Vrijthof voor de periode 2022-2026, waar regionale producten onder de aandacht worden gebracht.

Dit is een spannende ontwikkeling voor beide regio’s, waarbij zij van elkaar kunnen leren en wellicht ook co-creëren. 

Hiervoor is door de regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF een subsidie beschikbaar gesteld om de eerste verkenning tot samenwerking op te zetten.

Wij startten deze verkenning op 29 maart j.l. met een bezoek van het Limburgse netwerk aan de MRA voor een peer2peer-netwerkuitwisseling. De MRA-partners ontvingen de Limburgse gasten in het Food Forum in Almere.

Ochtendsessies

Mark Frederiks, Amped/L2L: uitrolstrategie in de MRA, Local2Local en Korte Keten Collectief Nederland
Mark opende de dag met een uiteenzetting van wat er tot nu toe bereikt is in Amsterdam en met hubs in andere regio’s. Mark dook in de vele uitdagingen van Local2Local en het proces dat nu al bijna 4 jaar gevolgd wordt in de MRA-uitrol.

Bert Vliex, F-Fort / LOF / Streekproductenplein: Ontwikkelingen in Limburg
Bert nam de aanwezigen mee in de regio Limburg en wat het F-Fort en andere partners hebben ontwikkeld. Deze presentatie belichtte het feit dat ondanks de verschillen tussen de regio’s, er zowel in Limburg als in de MRA vergelijkbare uitdagingen zijn. De motivaties waren ook dezelfde: de wil om ons weer beter te verbinden met het voedsel dat we consumeren en de mensen om ons heen, voor een gezondere en duurzamere samenleving.

Lunch: heerlijke lokaal en veganistisch, met dank aan het geweldige Food Forum team!

Middagsessies

Bauke van der Veen, Flevofood & Korte Keten Collectief Nederland (KKCN)
Bauke ging dieper in op de concrete uitdagingen (efficiëntie, concurrentie, true cost true price, financiën) van Vereniging Flevofood en partnerketens en lichtte de laatste ontwikkelingen toe rond de KKCN.

Jan Wester, Data Value Center Agri & Food
Jan lichtte de technologie toe wat korte ketens in staat stelt om op te schalen en hoe het DVC Agri & Food Korte Keten project de IT-oplossingen voor business development verder gaat ontwikkelen.

De kernboodschap: technologie is een grote troef om korte keten-actoren te ondersteunen.

Jeroen van Herk, OAK Consultant / De Groene Stelling
Het manifest van De Groene Stelling: “Tijd voor een nieuw perspectief voor boeren, het landschap en de bewoners van de Metropoolregio Amsterdam.” De Groene Stelling heeft tot doel om de verbinding te herstellen tussen stad en land, producent en consument, mens en natuur en tussen de Stelling-forten.

  • Een (regeneratief) voedsellandschap, dat gezond, biodivers, klimaatadaptief en toegankelijk is. Goed voor boeren en bewoners;
  • Een hernieuwd landschap voor de toekomst met behoud bestaande én nieuwe kwaliteiten, aansluitend op het DNA
  • Een maatschappelijke, actieve, innovatieve beweging die buitengebied en stad opnieuw met elkaar verbinden (mensen, voedsel, investeringen, …)
  • Samenhangende ontwikkeling van het MRA-landschap

Leon Feenstra, PhD Student Inclusive Food System Transition – Athena Institute, VU Amsterdam / FoodCLIC
FoodCLIC heeft als doel het bouwen van sterke ‘science-policy-practice interfaces’ om zo bij te dragen aan geïnformeerd en integraal voedselbeleid en voedselgerichte
ruimtelijke ordening. Dit draagt bij aan vooruitstrevende en veerkrachtige stedelijke voedselomgevingen, die burgers, met name in kwetsbare groepen, toegang verlenen tot gezonder en duurzamer voedsel.

Er was groot enthousiasme van zowel de MRA- als Limburgse deelnemers: we willen allemaal lokaal voedsel om een samenleving te creëren waarin robuuste, regionale en regeneratieve voedselsystemen gedijen. Hiervoor zijn interregionale samenwerkingsverbanden essentieel om lessen en ervaringen te delen en samen oplossingen te bedenken voor gemeenschappelijke uitdagingen.

Ben je geïnspireerd en kunnen wij jou verder helpen?

Neem dan gerust eens contact ons op.

SUPPORTED BY