Kick-off event 'Activatie van de robuuste korte keten in de MRA'

Kick-off event 'Activatie van de robuuste korte keten in de MRA'

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst 'Activatie van de robuuste korte keten in de MRA' in het Floriade Food Forum op vrijdag 3 december. Meld u zich hier aan!

Nb: indien de bijeenkomst niet door kan gaan door nieuwe coronamaatregelen, dan organiseren wij een hybride / online event.

Wij presenteren hier wat er allemaal al gerealiseerd is t.b.v. een gezond en duurzaam regionaal voedselsysteem, in samenwerking met tientallen partijen. Tegelijkertijd presenteren wij een plan voor wat ons nog te doen staat.

Kent u mensen die hier ook echt bij moeten zijn? Nodig ze uit!!

Programma
12:00 - 12:25 Inloop en lunch voor sprekers

12:30 - 13:00 Presentatie Maatschappelijke urgentie en korte keten MRA. Zkh Carlos de Bourbon de Parma over de maatschappelijke urgentie en ervaringen uit de voedseltransitie n.a.v. oorlog en gedeputeerde van de Provincie Flevoland Cora Smelik over de rol en plannen van Flevoland.

13:00 - 13:20 Presentatie Mark Frederiks over wat er al bereikt is op het gebied van logistiek, IT-aanbod, samenwerking met de boerennetwerken en lopende projecten.

13:25 - 14:00 Reflecteren met de boer aan tafel, wat hebben we al gedaan?
Deelnemers Boeren van Amstel, Groene Hart Cooperatie, Flevofood, Local2Local, Proevkantoor

14:00 - 14:10 Toelichting op de roadmap door Mark Frederiks

14:10 - 14:40 De rol van de Gemeente Amsterdam, Erik Koldenhof geeft toelichting op rol van de Gemeente Amsterdam tot nu toe en geeft een doorkijk naar de toekomst vanuit de robuuste uitrolplannen.

14:40 - 14:50 Mark introduceert het plan ‘Robuuste uitrolstrategie in de MRA'. Markt stelt de beknopte versie van het plan voor alle deelnemers beschikbaar via een download.

14:55 - 15:30 Aan tafel met partners, toelichting op het uitrolplan.

Dit is een groepsgesprek met een aantal sleutelpartners over de uitrol in de MRA. Inluiden van fase 2 van de roadmap met specifieke vervolgstappen van het activatieprogramma i.s.m. Floriade richting Floriade Expo 2022.

Afsluitend: Bestendiging van de samenwerking van het consortium voor de uitrolstrategie. Hier spreken de partijen uit om gezamenlijk de schouders te zetten onder het uitrolplan. 

Ben je geïnspireerd en kunnen wij jou verder helpen?

Neem dan gerust eens contact ons op.

SUPPORTED BY