Een eerlijke transitie naar robuuste, regionale en regeneratieve voedselsystemen

BSV Global Blockchain Convention: Duurzame voedselvoorzieningsketens op de blockchain

Waarom

Het huidige voedselsysteem is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan op basis van de visie en het leiderschap van Sicco Mansholt. Zijn vruchtbare uitspraak “nooit meer honger” kenmerkt deze visie. 

Dit systeem is zichzelf echter voorbijgeschoten en heeft ons gegijzeld. Ecologisch, economisch, sociaal en cultureel. Het belangrijkste probleem is dat er geen directe relatie meer is tussen burgers en boeren. Het grote aantal schakels in de geconsolideerde keten en de grote geografische afstanden hebben een negatieve invloed op onze voedselcultuur en beperken producenten in hun economische kansen.

Voedsel is het domein waar veel van de ecologische, economische en maatschappelijke uitdagingen zich kruisen en ook opgelost kunnen worden.

Hoe

AMPED wil de kloof tussen producenten en consumenten verkleinen door korte voedselketens te versterken en zo transparantere en duurzamere toeleveringsketens te realiseren. Dit versterkt de onderhandelingspositie en zichtbaarheid van boeren.

Terwijl we proberen de praktische dagelijkse realiteit van de producent te verbeteren, is het de visie van Amped om een grootschalige verschuiving in de kwalitatieve en economische waardering van voedsel te realiseren, van onderop en van bovenaf. AMPED is oprichter van korte ketenbedrijf Local2Local en initiator van Korte Keten Collectief Nederland als speerpunten voor deze visie, gericht op de marktsegmenten overheid, onderwijs, gezondheidszorg en consumenten.

Wat

AMPED werkt aan een rechtvaardige transitie naar regeneratieve, regionale voedselsystemen die duurzaamheidsprojecten mogelijk maken door middel van korte voedselketens, IT/Data, blockchain, gamification, boeren/MKB-netwerken, gemeenschapsvorming, transformationeel bestuur en uitgebreide kennisnetwerken. 

AMPED leidt de governance in het EU4Advice-project van Horizon Europe en de Living Lab voor korte ketens in Metropoolregio Amsterdam, ontwikkelt de dynamisatiestrategie voor adviseurs, adviseert over de IT-infrastructuur en -instrumenten. AMPED's GAIN Transitiemodel staat hierin centraal om de transitie naar regionale voedselsystemen te versnellen.

Amped

Onze expertise:

 • Duurzame business development

 • Blockchain, web3, gamification

 • Regionale voedselsystemen

 • Korte voedselketens (SFSC)

 • Community building

 • Software: e-commerce, matchmaking,
  crowdfunding, supply chain, training,
  corporate website 

 • Transitie en governance

 

IT

Amped heeft instrumentele (white label) software ontwikkeld voor de transitie naar regionale voedselsystemen, met schaalbaarheid als kern; een handelsplatform voor 7 verschillende archetypen voedselketens, een gereserveerde marktplaats (voor vraaggestuurde productontwikkeling en financiering), een matchmaking software voor organisaties, netwerken en projecten en een trainingsplatform. Voor de toepassing van (publieke) blockchain heeft Amped een partnership met Unisot (BSV), waarbij we gebruikmaken van de SaaS-kracht voor verbeterde transparantie, traceerbaarheid en efficiëntie in de korte voedselketens.

Food

Van de lange naar de korte keten: de herontdekking van de echte waarden van voedsel vraagt om een systemische aanpak: transparantie, samenwerking met vertrouwen en een gebiedsgerichte (regionale) aanpak. Onze aanpak: de uitrolstrategie voor een robuust, regionaal en regeneratief voedselsysteem.

Talents

Met Local2Local Talents koppelen wij jonge en talentvolle mensen aan zinvol werk in de voedseltransitie, op basis van duurzame best practices, transparantie en netwerk- en gebiedsgerichte samenwerking. Wij dragen bij aan nieuwe duurzame diensten en producten door de verbinding van kennis en werk, en Local2Local Talents wordt grotendeels geleid door jonge professionals.

Bij veel veranderings- en samenwerkingsprocessen is de insteek dat mensen anders gaan handelen, denken of voelen. Het is daarom belangrijk om op een steeds hoger tempo te kunnen veranderen, innoveren en leren. Gamification is een krachtig instrument om organisaties en verandertrajecten naar een hoger niveau te tillen. Hiervoor ontwikkelden wij het GAIN Transitiemodel.

Projecten

Onze projecten zijn gericht op systemische veranderingen in het voedselsysteem. Van onderop en bovenaf.

Over ons

Wij geloven dat door samen te werken en anders naar systemen te kijken, er modellen ontstaan die veel sociale, economische en ecologische uitdagingen aan kunnen gaan.

Contact Amped

Neem gerust contact met ons op en kom langs voor een vrijblijvende kennismaking op ons Fort in Houten. We zijn op ons best als je ons in een vroeg stadium betrekt bij de invulling van je duurzame idee of het oplossen van je probleem. De weg naar een sterk eindresultaat begint bij het begrijpen van jouw duurzame veranderambitie!

Vandaag bij Amped


SUPPORTED BY